Напред към съдържание

Разпродажбата приключва на:

Количка

Вашата кошница е празна

Общи условия

1. Opticcolors не носи отговорност за щети, причинени от неправилно прилагане на продуктите. Потребителят приема настоящото ръководство на потребителя за поставяне / извеждане на лещи и четене.

2. Opticcolors гарантира, че стоките отговарят на разумните изисквания за здравина и / или използваемост и спецификацията, посочена в офертата.

3. Доставките на стоки се заплащат с експресната поръчка, освен ако не е уговорено друго Opticcolors и потребителя.

4. Opticcolors когато е възможно, внимателно ще се справят с изпълнението на поръчки за стоки.

4.2 Мястото на доставка е адресът на местоживеене на потребителя, за който последно е бил известен Opticcolors, освен ако не е уговорено друго.

4.3 Opticcolors ще изпълнява приетите поръчки с удобна скорост поне в рамките на 10 работни дни. Ако доставката е временно изчерпана, или се забави по други причини, или ако поръчката не може да бъде изпълнена или само частично, потребителят ще получи съобщение не по-късно от 3 работни дни след извършване на поръчката. В този случай потребителят има право да отмени поръчката без разходи.

4.4 Рискът от повреда и / или загуба на доставката на Opticcolors по пощата е Opticcolors не носи отговорност за

5. Opticcolors не носи отговорност за материални щети и / или нематериални щети в резултат на носенето на лещите, поръчани чрез този сайт.

5.1 При закупуване Opticcolors продукти, потребителят приема риска от материални щети и нематериални щети и носи отговорност за финансовите последици от щетите.

5.2 За да използвате тези контактни лещи, ви е необходимо разрешение от специалист по контактни лещи.

6. Задължените суми, дължими от потребителя, трябва да бъдат изплатени 100% преди доставката.